ارزیابی انطباق محصول

ارزيابي انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پديدآورنده محصول در مورد انطباق کلیه فرايندهای طراحی و ساخت محصول بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهينامه انطباق محصول انجام مي‌گردد.

ارزيابي انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پديدآورنده محصول در مورد انطباق کلیه فرايندهای طراحی و ساخت محصول بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهينامه انطباق محصول انجام مي‌گردد. مراحل ارزیابی و صدور گواهینامه عبارتند از:

  • ارزيابي مستندات فني محصول
  • ارزيابي مقدماتي فرآيندهاي توليد/ كنترل كيفيت سازمان
  • بازرسي و آزمايش محصول
  • تعيين اقدامات اصلاحي (در صورت نياز)
  • ارزيابي نهائي فرآيندهاي توليد / كنترل كيفيت سازمان و صدور گواهينامه

انطباق محصول و یا تاييد نوعي محصول (Type Approval) نيز در ديسيپلين‌هاي مشخص بر اساس نمونه محصول ارائه .شده از سوي پديدآورنده محصول، قابل انجام مي‌با‌شد

 گواهی حفاظتی در تجهیزات ضد انفجار ATEX

بازرسی انواع مخازن CNG

ارزیابی انطباق محصول

CE Marking صدور گواهينامه انطباق محصول با قواعد اتحادیه اروپا

(E-MARKING) صدور گواهینامه های ارزیابی تناظر برای قطعات/ مؤلفه ها/مجموعه های خودرو

بازبینی طراحی مخازت تحت فشار بر اساس ASME

گواهی تأیید نوع


پروژه‌های بازرسی فنی 

بازرسی کالا و بازرسی پیش از حمل

بازرسی حین سرویس و مدیریت shutdown

بازرسی در مبدأ

 بازرسی فراساحلی

Advanced NDT

سیستم طراحی و پایش حفاظت کاتدی

بازرسی ساخت سایت


خدمات مبتنی بر نرم افزار

سیستم مديريت يكپارچه خطوط لوله

سيستم مديريت نگهداري و تعميرات نرم‌افزاري

سيستم نگهداري و تعميرات متمرکز بر قابليت اطمينان


خدمات مدیریت ریسک

ارزيابي ريسک

بازرسي بر مبناي ريسك (RBI- API 581)

مهندسي ايمني