شرکت های ما

 

گروه شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران فعاليت‌هاي خود را با نام RWTÜV Iran از اردیبهشت 1377 در ایران آغاز نموده است و بر اساس توانمندي‌ها و صلاحيت‌هاي تخصصي موجود در اين شركت  خدمات خود را در هفت بخش كسب و كار (Business Unit) مستقل كه در دو شخصيت حقوقي سازمان‌دهي شده‌اند، ارائه مي‌نمايند.

شخصيت‌هاي حقوقي اشاره شده عبارتند از:

  • شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران كه  مطابق با ضوابط جمهوري اسلامي ايران در تهران در سال 1378 به ثبت رسيده است.
  • شركت آکادمی توف ایران – آلمان (TÜV Academy Iran-Germany) كه به عنوان يك شركت وابسته تماماً متعلق به شرکت توف نُورد ایران بوده و مطابق با ضوابط جمهوري اسلامي ايران در تهران در سال 1381 به ثبت رسيده است.