شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران به عنوان یک نهاد بازرسی دارای صلاحیت (Authorized Inspection Agency) از طرف انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) شناخته شده و می‌تواند با تکیه بر شبکه گسترده بازرسین تأیید صلاحیت شده خود (Authorized Inspectors) خدمات مرتبط با تأیید صلاحیت سازندگان انواع مخازن تحت فشار و بویلرها و نیز بازرسی حین ساخت این تجهیزات را انجام دهد و سازندگان را جهت دریافت نشان‌های مرتبط مانند U-Stamp یاری نماید.

همچنین در صورت تمایل سازندگان نسبت به دریافت تأییدیه‌های مرتبط با ضوابط اتحادیه اروپا، استاندارد و خطوط راهنمای مورد تأیید در اتحادیه اروپا می‌تواند جایگزین کدهای ASME گردد و به عنوان یک مرجع دارای تأیید صلاحیت در اتحادیه اروپا می‌تواند نسبت به صدور تأییدیه‌های مرتبط اقدام نماید.