مراسم اعطای گواهینامه‌ های سیستم های مدیریت در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مراسم اعطای گواهینامه‌ های سیستم های مدیریت در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

TÜV® شنبه 15ام مرداد 1401

مراسم اعطای گواهینامه‌ های سیستم های مدیریت در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس که نام رسمی آن شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس است، به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی در جهان با توان تولید روزانه بنزین نزدیک به 45 میلیون لیتر در روز با استاندارد یورو 5 سهم قابل توجه ای از تولید بنزین کشور را دارا می‌باشد.

سخنرانی دکنتر کامران رضایی در مراسم اهدای گواهینامه های سیستم های مدیریت در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

در راسـتــای پــیــاده‌سازی سیــستم‌های مــدیـــریت در حوزه‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی شغلی و راهنمای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد، این شرکت، موفق به دریافت گواهینامه‌های ســیستم‌های مدیریت:

ISO 9001: 2015 / ISO 14001: 2015 / ISO 45001: 2018 / ISO 10015: 2019

از شرکــت پــایش و ارزیابی انــطباق ایران V AUSTRIA Partner) (TÜگردید.

در مراسمی با حضور مدیر عامل، مدیران و همکاران شرکت نفت ستاره خلیج فارس، جناب آقای دکتر کامران رضایی، مدیر عامل محترم شرکت پایش و ارزیابی ایران ضمن ایراد سخنانی درباره اهمیت نگهداشت و توسعه سیستم های مدیریت در سازمان، گواهینامه‌های این شرکت را به مدیر عامل محترم، جناب آقای مهندس علیرضا جعفرپور اعطا نمودند.