سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 (ISO9001)

در سال 1987 كميته فني 176 سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO/TC 176) سري استاندارد ایزو 9000 (ISO 9000)  را به جهانيان ارائه نمود. هدف از تدوين اين سري استاندارد، بوجود آوردن الگويي بين‌المللي براي پياده‌سازي و استقرار سيستم‌هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت. سيستم‌هاي مديريت كيفيت ساختارهاي مورد نياز براي طرح‌ريزي / كنترل / تضمين / بهبود كيفيت را فراهم مي‌آورند. استاندارد ایزو 9001 ( ISO 9001) با تاكيد بر ديدگاه فرايندگرا و مديريت فرآيندهاي سازمان، نقطه عطفي در نگرش سيستم‌هاي مديريتي ايجاد نموده است. استاندارد مديريت كيفيت با تكيه بر اصول هفت‌گانه شكل گرفته‌اند:

  • مشتري محور
  • رهبري
  • تعامل با كاركنان
  • رویکرد فرآيندی
  • بهبود
  • تصميم‌گيري بر اساس شواهد
  • مدیریت ارتباطات

فرآيند مميزي بر اساس استاندارد ایزو 9001 (ISO 9001) بر اساس قواعد بين‌المللي كه از سوي انجمن بين‌المللي مراجع اعتباردهي (IAF) تثبيت شده است، صورت مي‌گيرد.