مراسم اعطای گواهینامه سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) به شرکت انتقال گاز ایران

مراسم اعطای گواهینامه سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) به شرکت انتقال گاز ایران

TÜV® شنبه 11ام تیر 1401

مراسم اعطای گواهینامه سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) به شرکت انتقال گاز ایران

برگزاری جلسه مدیریتی برای ارائه جمع‌بندی نتایج ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی در شرکت انتقال گاز ایران و اعطا گواهینامه

در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، همکاران ستاد مرکزی و مدیران مناطق عملیات شرکت انتقال گاز ایران که به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید، پس از ارائه گزارش امور برنامه‌ریزی شرکت انتقال گاز ایران درباره اهم دستاوردها در ستاد مرکزی و مناطق عملیاتی این شرکت در مبحث "مدیریت انرژی"، خلاصه مدیریتی نتایج ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001: 2018، توسط جناب آقای مهندس معین طاهرزاده سرممیز ارشد شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران ارائه گردید.

مراسم اعطای گواهینامه سیستم مدیریت انرژی به شرکت انتقال گاز ایران
در ادامه گواهینامه این شرکت توسط جناب آقای دکتر کامران رضایی به مدیرعامل محترم، جناب آقای مهندس غلامعباس حسینی تقدیم گردید.