سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی مبتنی بر استاندارد SA8000

در دهه‌هاي اخير، جوامع و مشتريان به صورت فزاينده خواستار محصولات و خدماتي مي‌باشند كه داراي كيفيت بالاتر بوده و به محيط زيست آسيب نرساند. امروزه، انتظارات مشتريان فراتر رفته و از شركت‌ها و توليدكنندگان مي‌خواهند كه در برابر جامعه مسئوليت‌پذير بوده و به سياست‌هاي اخلاقي و انساني در محيط كار نيز متعهد باشد. SA 8000 يك استاندارد بين‌المللي است كه به تبيين مجموعه‌اي از معيارهاي قابل مميزي مي‌پردازد كه در راستاي محافظت از حقوق كاركنان و توليد كالاها با در نظر گرفتن مسئولیت‌های اجتماعي سازمان و حفظ کرامت انسانی کارکنان مي‌باشد و براي كليه سازمان در هر اندازه، در هر صنوف و در هر كشوري كه باشند قابل اعمال است. پياده‌سازي استاندارد SA 8000 در راستاي كنترل و احترام گذاشتن به حقوق انساني كاركنان در سرتاسر چرخه عرضه، توليد،توزيع و کلیه فعالیت‌های سازمان مي‌باشد. اين استاندارد توسط سازمان بين‌المللي پاسخگويي اجتماعي (Social Accountability International) برای اولین بار در سال 1988 تهيه و منتشر شده است. ماموريتSAI فراهم‌آوري تحليل‌هاي دقيق و مستقل براي ارزيابي عملكرد مسئولیت اجتماعي سازمان‌ها و ارتقاي توانمندي و تعالي سازمان‌ها در اين ارتباط مي‌باشد.