سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (ISO 22301)

تمام سازمان‌ها در معرض حوادث و بلایای مختلفی از قبیل آتش‌سوزی، انفجار، افشا، سرقت یا تخریب اطلاعات کلیدی، شیوع بیماری‌های عفونی و ... قرار دارند، که ممکن است خسارت‌های فراوانی به سازمان تحمیل کنند. حتی چنانچه موضوعات اشاره شده به موقع مدیریت نشوند و آمادگی لازم در قبال مواجهه با آن‌ها وجود نداشته باشد، به بحران تبدیل خواهند شد. پیشگیری از حوادث و آمادگی در برابر آن‌ها و ارائه واکنش مناسب در صورت وقوع، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. استاندارد ایزو 22301 (ISO 22301) الزامات سیستم مدیریت تداوم کسب و کار را ارائه می‌نماید. از طریق پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب کار (ISO22301) می‌توان آمادگی سازمان را در برابر تهديدهاي گوناگون ارتقاء بخشید و موجب کاهش اثرات حوادث و کوتاه‌تر شدن زمان بازگشت به حالت عادی گردید.سیستم مدیریت تداوم کسب کار (ISO22301) بر اساس چرخه PDCA بر موارد زیر تاکید دارد:

  •  درک نیازها و ضرورت‌های مدیریت تداوم کسب و کار به منظور تعیین خط مشی و اهداف
  •  تعیین و به کارگیری معیارهایی برای مدیریت ریسک‌ها
  •  پایش و بازنگری عملکرد مدیريت تداوم کسب و کار و اثربخشی آن
  •  بهبود مستمر سیستم مدیریت تداوم کسب و کار بر اساس نتایج حاصل شده شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران پس از ممیزی و اثبات انطباق سیستم مدیریت تداوم کسب و کار گواهینامه سیستم مدیریت تداوم کسب و کار بر اساس استاندارد ایزو 22301 (ISO 22301) را با اعتبار سه ساله صادر می‌نماید.