سیستم‌ مدیریتی برای سازمان‌های آموزشی (ISO 21001)

دنیای آموزش به سرعت در حال تغییر است و با توجه به روند ایجاد شده و توسعه فناوری‌های جدید سازمان‌های آموزشی در آینده با تغییرات بیشتری رو به رو خواهد شد. بنابراین رقابت در حوزه آموزشی روز به روز در حال افزایش است و سازمان‌ها وموسسات آموزشی در سرتاسر دنیا به دنبال راهکارهایی جهت افزایش کیفیت خود و به دنبال آن توسعه مزیت رقابتی خود هستند. اگرچه استاندارد بین‌المللی ایزو 9001 (ISO 9001) تمام انواع سازمان‌ها از جمله سازمان‌های آموزشی را شامل می‌شود و می‌تواند مبنایی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در این سازمان‌ها باشد، اما سوال اساسی در بین کارشناسان این حوزه قابلیت انطباق مفاهیم استانداردهایی همچون ایزو 9001 (ISO 9001)، با مشخصه‌های سازمان‌های آموزشی است. از این رو از سال 2014، 140 متخصص از 34 کشور به منظور توسعه یک استاندارد مختص سازمان‌های آموزشی با یکدیگر همکاری کردند و پس از 4 سال استاندارد ایزو 21001  “ISO 21001-Management Systems for Educational Organizations” توسط سازمان جهانی استاندارد به چاپ رسید.

چرا استاندارد ISO 21001 (ایزو 21001) اهمیت دارد؟

امروزه سازمان‌های آموزشی در راستای بهبود مداوم در خدمت‌رسانی، نیاز مبرم به شناسایی سطح پاسخگویی خود به الزامات فراگیران و سایر مشتریان دارند. استاندارد ایزو 21001 (ISO 21001) بر تعامل بین سازمان آموزشی، فراگیران و سایر مشتریان تمرکز می‌نماید. در سال‌های اخیر مفهوم “خلق مشترک” در فرایندهای آموزشی مورد توجه بوده است. در این راستا، ارتباط سنتی مشتری- تامین‌کننده در سازمان‌های آموزشی به همکاری مشارکتی میان این سازمان‌ها و فراگیران تبدیل شده است. صنعت آموزش با بسیاری از صنایع متفاوت است چرا که فرآیند آموزشی موفق، ممکن است احتمال موفقیت فراگیران را افزایش دهد اما چنین ماحصلی را تضمین نمی‌کند. بنابراین، تلاش و کوشش و توانمندی هر دو سوی این صنعت (سازمان آموزشی و فراگیران) به عنوان متغیر اساسی در موفقیت فرایند آموزش شناخته می‌شود. این استاندارد راهنمایی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا در فضای پرچالش جدید مختص سازمان‌های آموزشی می‌باشد.