ارزیابی عملکرد زیست محیطی (ISO14031)

استاندارد بین المللی ایزو 14031 (ISO 14031) ( ارزیابی عملکرد محیط زیستی – خطوط راهنما) یک فرآیند مدیریتی است که سازمان را قادر می‌ساد عملکرد خود را در زمینه محیط زیست با استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و اطلاعات قابل اطمینان و قابل تصدیق را به طرف‌های ذینفع ارائه دهد. هدف از این استاندارد ارائه یک مدل برای تعریف شاخص‌هاای معین، سنجش دوره‌ای شاخص‌ها و همچنین ارائه گزارش عملکرد محیط زیستی به جامعه و طرف‌های ذینفع با یک بیان مشترک می‌باشد. این استاندارد به سازمان کمک می‌کند ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تری از عملکرد خود در زمینه محیط زیست داشته باشد و با تعیین اهداف و معیارها اقدام به بهبود مستمر در عملکرد خود نموده و روند آن را به نمایش بگذارد. برخی از مزایای بهره‌گیری از استاندارد  ایزو14031 (ISO 14031) برای سازمان‌ها از قرار زیر است:

 • کمک به گردآوری داده‌ها برای خود اظهاری‌های محیط زیستی
 • ارزیابی دقیق عملکرد سازمان در زمینه محیط زیست و تامین کنندگان
 • ارتقاء سطح ممیزی‌های داخلی با استفاده از الگوی بین المللی
 • ایجاد بستر لازم برای ارتباط چند‌جانبه بین سازمان، تامین کنندگان و جامعه
 • ایجاد تصویری مثبت از سازمان در جامعه
 • فرآهم آوردن زمینه لازم برای قضاوت جامع در تمام زمینه‌های محیط زیست مانند: 
   • آلودگی‌های منتشره از سازمان
   • هزینه‌ها و سرمایه‌گذای‌های محیط زیستی
   • آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیست
   • مصرف منابع طبیعی (شامل مواد و انرژی)
   • جهت‌گیری های مدیریتی
   • تعیین سطح مبنا و تغییرات آن
   • امکان ارائه روند عملکرد محیط زیستی
   • گزارش‌دهی به طرف‌های ذینفع (مشتری، سهامدارو قانونگذار)

این استاندارد می تواند به منظر ثبت و صدورو گواهینامه، توسط کلیه سازمان‌ها به خدمت گرفته شود. در همین راستا شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با تکیه بر صلاحیت و تجربه ارزیابان و متخصصان خود ، آماده ارائه خدمت ارزیابی، ثبت و صدور تاییدیه انطباق مبتنی بر استاندارد ISO 14031 می‌باشد.