سیستم مدیریت کیفیت - خودرو (IATF 16949)

صنعت خودرو نمونه‌اي از صنايعي است كه مجموعه‌اي از ويژگي‌ها مانند محصولات پيچيده، اهميت بالاي كيفي، الزامات ايمني، بازار گسترده فروش، ضريب اشتغال‌زايي قابل توجه و غيره را همزمان دارا مي‌باشد. با در نظر گرفتن تمام ويژگي‌ها، سيستم مديريت كيفيتي كه براي يك مجموعه توليد كننده خودرو و يا قطعات آن گزينش مي‌گردد، بايد حائز شرايط و الزاماتي باشد كه توانايي پاسخگويي به تمامي موارد فوق را دارا باشد. سرمايه‌گذاري‌هايي كه در سطح جهان در صنعت خودرو صورت گرفته و نيز توجه دقيق به زنجيره‌هاي تأمين (Supply Chain) و تلاش خودروسازان به ارتقاء تأمين‌كنندگان اين صنعت، از دير باز عاملي براي ايجاد استانداردهاي معتبري، همچون QS 9000 و VDA 6.1 بوده است.

<

هدف اين استاندارد نزديك كردن خواسته‌ها و انتظارات مرتبط با سيستم مديريت كيفيت سازندگان قطعات خودرو و ايجاد زباني مشترك بين آن‌ها و خودروسازان است.

با توجه به استقبال گسترده از این استاندارد، هم اكنون دريافت گواهينامه IATF 16949 توسط بسياري از خودروسازان جهان به عنوان يك الزام مطرح گرديده و حركت به سوي پياده‌سازي اين استاندارد را می‌توان از گام‌های نخست براي ورود به بازارهاي جهاني خودروسازي محسوب نمود. صدور گواهينامه بر اساس استاندارد IATF 16949 توسط پایش و ارزیابی انطباق ایران تحت اعتباردهي IATF با اعتبار سه ساله صورت مي‌پذيرد.