استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE-MS

در همسويي با استقرار سيستم‌هاي مديريت يكپارچه در زمينه بهداشت شغلي، ايمني و محيط ‌زيست، از دهه‌هاي قبل، برخي شركت‌هاي بين‌المللي به ويژه در حوزه صنايع نفت، اقدام به تدوين استانداردهاي راهنما نمودند. استانداردهاي مذكور كه عمدتاً با مخفف HSE-MS معرفي شده‌اند، چارچوب معيني را براي يك سيستم مديريت يكپارچه مهيا مي‌نمايند و داراي وجوه تمايزي با استانداردهاي ISO 14001 و OHSAS 18001 هستند. از سال1381 وزارت نفت در ايران اقدام به تدوين كتابچه راهنماي استقرار HSE - MSو ابلاغ جهت اجرا به كليه سازمان‌هاي تابعه نمود. اين راهنما در كليه صنايع و سازمان‌هاي تابعه آن وزارت، اعم از شركت نفت ايران، شركت سهامي پتروشيمي، شركت ملي گاز ايران و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران قابل پياده‌سازي است. شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران به عنوان مرجع صادر كننده گواهينامه، ارائه خدمات مذكور را از سال 1382 در دستور كار قرار داد. با بهره‌گيري از توان تخصصي مميزان سيستم‌هاي ايمني و محيط زيست،‌ شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران مميزي‌هاي يكپارچه HSE-MS را بر اساس الزامات مشخص شده از طرف كارفرمايان، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌نمايد. الگوهاي ارائه شده HSE - MS قابل تسري به ساير صنايع و صنوف بوده و حسب مورد با ساير الگوي‌هاي سیستم مديريتي مانند Security قابل تلفيق است.