سیستم مدیریت کیفیت صنعت هوا و فضا (EN 9100)

Aerospace Quality Management System EN 9100

سری استاندارد EN 9100 مجموعه ای از الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای تولیدکندگان و تامین کنندگان صنعت هوا و فضا ارائه می‌نماید.

از نظر فنی این استاندارد در مطابقت با سری استاندارد‌های AS9100 ایالات متحده و JISQ 9100 ژاپن است. همگی این استاندارد‌ها بر اساس استاندارد ISO 9001 توسعه یافته و الزامات ویژه اضافی مورد نیاز در صنف هوا و فضابه آن اضافه شده است.

مانند سایر استانداردهای سری سیستم مدیریت EN 9100 نیز استانداردهای اجباری نیستند. استفاده از این سری استانداردها و اثبات انطباق با الزامات آن‌ها می‌تواند بر اساس انتظارات یا توافقات قراردادی یا طرف‌های ذینفع با هدف ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل باشد.

بر اساس EN ISO 9100 در این سری استاندارد 3 استاندارد برای حوزه ‌های متفاوت کاری پیش‌بینی شده است.

  • EN 9100 برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات
  • EN 9110 برای نگهداری
  • EN 9120 برای فروشندگان و توزیع کنندگان

خدمات صدور گواهینامه نقش مهمی در سازمان‌های واقع در صنایع هوا و فضا در عرصه بین المللی ایفا می‌نماید. در واقع پیش‌نیاز ضروری برای تامین‌کنندگان است که قصد ایجاد و نگهداری ارتباط با اغلب OEM (سازندگان تجهیزات اصلی) های شناخته شده این صنعت را دارند.

برای یک تامین‌کننده در صورت تمایل به ثبت در OASIS (سیستم اطلاعات تامین‌کنندگان بر خط هوا و فضا) بین المللی که بانک اطلاعاتIAQG (گروه بین المللی کیفیت هوا و فضا) است، داشتن گواهینامه اجباری است.