مدیریت طرح و پروژه

مديريت پروژه بي‌شك يكي از مهمترين و پر استفاده‌تـرين شـاخه‌هـاي مـديريت، طـي چند دهة اخير بوده است. شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با ترکیب سیستماتیک مهارت‌های مدیریت پروژه، ابزار و تکنیک‌ها با تکنولوژی پیشرفته و در کنار شرکای متفاوت بین‌المللی خود در این حوزه، محدوده، کیفیت، زمان، هزینه، امنیت پروژه ها را به شایستگی مدیریت می‌کند.

خدمات مدیریت پروژه، کل فرایندهای پروژه شامل شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل و خاتمه را از طرف کارفرما مدیریت می‌کند.

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران راه‌حل‌های یکپارچه فراگیر برای مدیریت پروژه‌ها با درنظرگیری همه محدودیت‌های بودجه، زمان و منابع ارائه می‌دهد.علاوه بر این، به عنوان هماهنگ‌کننده پروژه، یک سیستم ارتباطی مناسب ایجاد می‌کند که تمام شرکت‌کنندگان پروژه را متصل کند و اختلافات احتمالی ذی‌نفعان را بر اساس یک طرح برد – برد مرتفع کند.

در ادامه به بخشی از خدماتی که توف نورد ایران در زمینه مدیریت پروژه ارائه می‌دهد اشاره می‌شود: 

1- خدمات پیش از اجرای پروژه

 •  انجام مطالعات امکان‌سنجی
 •  مدیریت تهیه طرح‌ها و مدارک فنی اجرای پروژه
 •  مشاوره در تامین منابع مالی 

2- خدمات مرتبط با اجرای پروژه

 • ارائه کلیه خدمات مرتبط با مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500 از جمله: 
  •  مدیریت محدوده پروژه 
  • مديريت زمان پروژه
  •  مديريت هزينه پروژه‌
  •  مديريت كيفيت پروژه 
  • مديريت منابع انساني پروژه
  • مديريت ارتباطات پروژه
  • مديريت تدارکات پروژه
  • مديريت ذی‌نفعان پروژه
  • مديريت ريسك پروژه
 •  مدیریت تعارض و اختلافات
 •  مدیریت و پایش تدارک خدمات و کالا، مصالح و تجهیزات
 •  بازرسي كيفيت و انجام بازرسي‌ها و ارزیابی عملکرد کلیه پیمانکاران و ارکان اجرایی پروژه
 •  ارائه خدمات بازرسی HSE در پروژه‌‌ها
 •  ارائه خدمات مهندسی ارزش
 •  مستندسازی

 3- خدمات پس از اجرای پروژه

 •  خدمات راه‌اندازی و تحویل
 •  صدور گواهینامه‌های انطباق
  • گواهینامه انطباق با موازین، مقررات و استانداردهای کیفیت،
  • گواهینامه انطباق با موازین و دستورالعمل‌های HSE،
  • گواهینامه مدیریت پروژه مطابق با استاندارد ISO 21500،
  • گواهینامه ارزیابی ریسک پروژه مطابق با استاندارد ISO 31000.