تایید صلاحیت‌های گروه پایش و ارزیابی انطباق ایران

گروه پایش و ارزیابی انطباق ایران (TUV AUSTRIA Partner)  تایید صلاحیت فعالیت‌های خود را در حوزه‌های زیر از سازمان‌های معتبر بین‌المللی دریافت کرده است.

صدور گواهینامه

ردیف موضوع تاریخ اخذ/اعتبار مرجع صادرکننده
1 صدورگواهینامه‌‌های ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001-ISO 50001 -ISO 22000- FSSC22000-HACCP - ISO/TS 29001 (CRITICAL LOCATION) 11/03/2021 AA اتریش
2 صدورگواهینامه ISO 27001   AA اتریش
3 صدورگواهینامه ISO 29990   AA اتریش
4 صدورگواهینامه ISO 29993   AA اتریش
5 صدورگواهینامه ISO 20000 06/05/2018 APMG International انگلستان
6 صدورگواهینامه SA 8000 31.12.2018 AA اتریش
7 صدورگواهینامه ISO 50001 26.06.2021 AA اتریش
8  صدورگواهینامه سیستم‌ مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 26/10/1399 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
9 گواهینامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی فنی 23/09/1396 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
10

صدور گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015

27/09/1399 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
11 صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس سری استاندارد ISO22000: 2005 27/09/1399 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
12 صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر اساس سری استاندارد ISO45001:2018 19/12/1400 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
13 صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژِی بر اساس سری استاندارد ISO50001: 2018 19/12/1400 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

بازرسی فنی

ردیف موضوع تاریخ اخذ/اعتبار مرجع صادرکننده
1 گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره-رتبه یک در زمینه بازرسی فنی ورتبه سوم در بهینه سازی انرژی 20/10/1399 سازمان برنامه و بودجه /دفتر ریاست جمهوری
2 تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع 23/09/1396 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
3 پروانه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی در زمینه‌های: مواد غذایی، کشاورزی و روغن‌های گیاهی- مواد معدنی - کالاهای مصرفی - کالاهای صنعتی   سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI)
4 گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی حفاظت از زنگ (حفاظت کاتدی و پوشش)*   شرکت ملی گاز ایران
5 گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی برق و ابزار دقیق   شرکت ملی گاز ایران
6 گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی کالا در داخل کشور 29/09/1397 شرکت ملی گاز ایران