تایید صلاحیت‌های گروه توف نورد ایران

گروه مشارکتی توف نورد ایران تایید صلاحیت فعالیت‌های خود را در حوزه‌های زیر از سازمان‌های معتبر بین‌المللی دریافت کرده است.

صدور گواهینامه

ردیف موضوع تاریخ اخذ/اعتبار مرجع صادرکننده
1 صدورگواهینامه‌‌های ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001-ISO 50001 -ISO 22000- FSSC22000-HACCP - ISO/TS 29001 (CRITICAL LOCATION) 11.03.2021 AA اتریش
3 صدورگواهینامه ISO 27001   AA اتریش
4 صدورگواهینامه ISO 29990   AA اتریش
  صدورگواهینامه ISO 29993   AA اتریش
6 صدورگواهینامه ISO 20000 06.05.2018 APMG International انگلستان
7 صدورگواهینامه SA 8000 31.12.2018 AA اتریش
8 صدورگواهینامه ISO 50001 26.06.2021 AA اتریش
9  صدورگواهینامه سیستم‌ مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 26/10/1399 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
10 گواهینامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی فنی 23/09/1396 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
11 صدور گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015 27/09/1399 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
12 صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مئاد غذایی بر اساس سری استاندارد ISO22000:2005 27/09/1399 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
13 صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر اساس سری استاندارد ISO45001:2018 19/12/1400 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
13 صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژِی بر اساس سری استاندارد ISO50001:2018 19/12/1400 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

بازرسی فنی

ردیف موضوع تاریخ اخذ/اعتبار مرجع صادرکننده
1 گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره-رتبه یک در زمینه بازرسی فنی ورتبه سوم در بهینه سازی انرژی 20/10/1399 سازمان برنامه و بودجه /دفتر ریاست جمهوری
2 تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع 23/09/1396 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
3 پروانه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی در زمینه‌های: مواد غذایی، کشاورزی و روغن‌های گیاهی-مواد معدنی-کالاهای مصرفی-کالاهای صنعتی   سازمان ملی استاندارد ایران(ISIRI)
4 گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی حفاظت از زنگ(حفاظت کاتدی و پوشش)*   شرکت ملی گاز ایران
5 گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی برق و ابزار دقیق   شرکت ملی گاز ایران
6 گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی کالا در داخل کشور 29/09/1397 شرکت ملی گاز ایران