سیستم یادگیری برای آموزش و تحصیلات غیر رسمی (ISO 29990)

استاندارد بین المللی ISO 29990 الزامات پایه را در ارائه خدمات یادگیری برای تحصیلات و آموزش غیر رسمی تشریح می‌نماید و یک سیستم مدیریت را برای ارائه خدمات تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی فراهم می‌آورد.در استاندارد ISO 29990 منظور از تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی (non- formal education and training)، هرگونه تحصیلات و آموزش سازمان یافته‌ای است که خارج از سیستم‌های رسمی شناخته شده در تحصیلات ابتدایی، تکمیلی و بالاتر باشد. از جمله  تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی می‌توان به آموزش‌های شغلی، آموزش‌های مادام العمر و آموزش‌های درون‌سازمانی (در محل سازمان یا برون‌سپاری شده) اشاره کرد. هدف این استاندارد، ارائه یک مدل عمومی برای کیفیت کارکرد و عملکرد حرفه‌ای ارائه دهندگان خدمات یادگیری و مشتریان آن‌ها در طراحی، توسعه و اجرای تحصیلات و آموزش‌های غیررسمی می‌باشد. استاندارد ISO 29990 به بهبود توانمندی LSP ها در ارائه خدمات با کیفیت، بهبود اثربخشی سازمانی و کاهش هزینه های سربار کمک خواهد کرد. همچنین این استاندارد به سازمان‌ها و افراد در انتخاب LSP هایی که بتواند نیازمندی‌ها و انتظارات آن‌ها را در توسعه صلاحیت‌ها و قابلیت‌هایشان برآورده نمایند کمک می‌کند. ارائه دهنده خدمات یادگیری (Learning Service Provider) که در این استاندارد به اختصار LSP ذکر می‌شود، می‌تواند یک سازمان مستقل آموزشی یا سازمانی باشد که محصولاتی (ذ کالا یا خدمات) غیر از خدمات یادگیری ارائه می‌نماید. در حالت دوم این استاندارد صرفا در همان بخش ارائه دهنده خدمات یادگیری کاربرد خواهد داشت. از ویژگی‌های برجسته و متمایز این استاندارد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

  • تمرکز بر صلاحیت ارائه دهندگان خدمات یادگیری ( مدرسین و سایر کارکنان سازمان ارائه دهنده خدمت یادگیری)
  • تمرکز بر فراگیران طی فرآیند یادگیری به منظور پایش میزان فراگیری آن‌ها
  • تمرکز بر خروجی فرآیند‌های یادگیری به منظور پایش کیفیت و اثربخشی آن‌ها
  • تاکید بر استفاده از کلیه گزینه‌های در دسترس برای ارائه خدمات یادگیری
  • در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و انتظارات کلیه طرف‌های ذینفع در ارائه خدمات آموزشی از طراحی تا اجرای ان
  • استقرار یک سیستم مدیریت مالی مناسب
  • استقرار یک سیستم برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک

این استاندارد می‌تواند به منظور ثبت و صدور گواهینامه برای LSP ها به خدمت گرفته شود. در همین راستا شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با تکیه بر صلاحیت و تجربه ممیزان خود ، آماده ارائه خدمت ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه مبتنی بر استاندارد ISO 29990 می باشد.