استاندارد مدیریت پروژه ایزو 21500 (ISO 21500)

استاندارد بین المللی ایزو 21500 (ISO 21500)  (مدیریت پروژه- خطوط راهنما) راهنمایی هایی را درباره مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه می‌کند که برای عملکرد پروژه مهم و برآن تاثیرگذار است. این استاندارد بر مبنای تعریف مفاهیم یازده گانه ، فرآیند‌های قابل استاندارد‌سازی 38 گانه مدیریت پروژه را ( صرف نظر از تحول و پشتیبانی) در پنج گروه فرآیندی و 10 گروه موضوعی زیر ارائه می‌نماید: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه‌های فرآیندی شامل: فرآیندهای آغازین ،برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، کنترل و اختتام می‌باشد. گروه‌های موضوعی شامل موضوعات یکپارچه‌سازی، ذینفعان، محدوده، منابعف زمان، هزینه، ریسک، کیفیت، تدارکات و ارتباطات می‌باشد. در هدف فرآیند دستاورد‌های پیاده‌سازی فرآیند توصیف شده است. شرح فرآیند شامل خطوط راهنمایی برای استقرار فرآیند بوده که قابلیت الزامی شدن را دارد. ورودی و خروجی هر فرآیند علاوه بر تبیین ارتباطات فرآیندها، می‌تواند شاخصی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند باشد. سازمان‌های پروژه محور و همچنین سازمان‌هایی که بخشی از فعالیت‌های آن‌‌ها پروژه محور می‌باشد و یا دارای دفاتر مدیریت پروژه می‌باشند می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس این استاندارد سازماندهی نمایند. دامنه کاربرد این استاندارد می‌تواند مخاطبان زیر را در بر گیرد.

    • کارفرمایان و ناظران پروژه
    • پیمانکاران پروژه
    • دفاتر مدیریت پروژه سازمان‌ها

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با تکیه بر صلاحیت ممیزان حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه شرایط ممیزی و صدور تاییدیه انطباق (گواهینامه) استاندارد ISO 21500 را فراهم نموده است.

نحوه ارتباط مفاهیم مدیریت پروژه

این تصویر نشان می‌دهد مفاهیم مدیریت پروژه (ISO 21500) چگونه با هم مرتبط هستند. استراتژی سازمانی فرصت‌ها را مشخص می نماید. این فرصت ها باید ارزیابی و مستند شوند. فرصت‌های منتخب به عنوان مورد تجاری – business case یا عناوین مشابه، توسعه می‌یابد. مورد تجاری یک یا چند پروژه با تحویل‌شدنی‌های مرتبط را نتیجه می‌دهد. تحویل‌شدنی‌ها منافع را تحقق می‌بخشد. منافع نیز ورودی‌های لازم برای تحقق استراتژی سازمان و نیز توسعه آن را فراهم می‌نماید.