سیستم‌ مدیریت انطباق (ISO 19600)

تطبیق به یکی از بزرگترین چالشهای امروزی مشاغل تبدیل شده است.

در دنیا امروز همواره قوانین و مقررات جدید که در برخی موارد عدم رعایت آن جریمه سنگینی برای سازمان ها به همراه دارد یکی از راه حل های سازمان های کوچک و بزرگ جهت مدیریت تطبیق قوانین، استاندارد ایزو 19600 (ISO 19600) می باشد.

به زبان ساده ، تطبیق برای سازمان هایی است که به اجرای قوانين حاکم بر صنف، صنعت و سیاست های حوزه جغرافیای و همچنین استانداردهاي مرتبط با صنعت اهتمام دارند، زيرا اين امر بر تجارت، كارمندان و رفتار آنها با مشتريان تاثيرگذار است. اساساً ، هدف نهایی تطبیق حصول اطمینان از انجام کلیه مسوولیت های سازمان و در نتیجه مدیریت کنترل موثرریسک آسیب رساندن به اعتبار سازمان است. ایزو 19600 راهنمای جامع به همراه مثالهای مفید و آسان برای سازمان هایی است که می خواهند سیستم مدیریت انطباق را پیاده سازی کنند.