استاندارد بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی (IRIS)

نياز روزافزون به روش‌هاي حمل و نقل سريع، ايمن و اقتصادي در مقياس‌هاي بسيار بزرگ گرديده است كه صنعت حمل و نقل ريلي توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده و مطلوبيت انجام سفر با قطار افزايش چشمگيري داشته است. در پي تصميم اروپا براي آزادسازي حمل و نقل ريلي، زنجيره تامين صنعت راه‌آهن در اروپا با چالش بزرگي روبرو گرديد. محدوديت‌هايي ‌نظير تطابق با الزامات كشورهاي مختلف در رابطه با تجهيزات راه‌آهن، انطباق با خطوط و مسيرهاي بين قاره‌اي و رعايت الزامات و مقررات گوناگون قانوني/دولتي سبب گرديده كه در سال 2006 استاندارد IRIS توسط IMC با هدف توانمندسازي زنجيره تامين صنعت راه‌آهن در ارائه محصولات در بهترين سطح كيفيت، منتشر مي‌شود.

استاندارد IRIS علاوه بر الزامات استاندارد ISO 9001 ، الزامات اختصاصي صنعت راه‌آهن را نيز شامل مي‌شود. به دليل شباهت صنعت راه‌آهن با صنايع هوايي و صنايع خودرو، بخش‌هايي از الزامات استاندارد AS 9100 و استاندارد ISO/TS 16949 اقتباس شده و در متن استاندارد IRIS گنجانده شده است. از ويژگي‌هاي بارز استاندارد IRIS ، توجه به الزاماتي است كه بكارگيري آن‌ها در صنعت راه‌آهن حائز اهميت مي‌باشند در اين راستا مباحثي مانند مديريت پروژه، قابليت اطمينان، قابليت دسترسي، قابليت نگهداري، ايمني (RAMS)، هزينه‌يابي چرخه عمر (LCC)، مديريت خدمات پس از فروش، مديريت زنجيره تامين و ... را مي‌توان برشمرد.

گواهينامه استاندارد IRIS مي‌تواند براي سازمان‌هايي كه در زنجيره توليد قطعات، مجموعه‌‌ها و محصولات مرتبط با لوكوموتيو، واگن‌ها و تجهيزات جانبي واقع هستند، صادر گردد. همچنين از 19 ژانويه سال 2008 ميلادي، نگهداري و تعميرات نيز به دامنه كاربرد صدور گواهينامه IRIS اضافه گرديده است.