گروه پایش و ارزیابی انطباق ایران (تُوف نورد ایران سابق) با افتخار 25 سال اعتبار و تداوم را جشن می‌گیرد.

گروه پایش و ارزیابی انطباق ایران (تُوف نورد ایران سابق) با افتخار 25 سال اعتبار و تداوم را جشن می‌گیرد.

TÜV® یکشنبه 4ام تیر 1402

گروه پایش و ارزیابی انطباق ایران (تُوف نورد ایران سابق) با افتخار 25 سال اعتبار و تداوم را جشن می‌گیرد.

امسال نقطه عطف قابل توجهی برای گروه پایش و ارزیابی انطباق ایران (PN IRAN) محسوب می‌شود. با عبور از اردیبهشت 1402، این گروه افتخار دارد که 25 سال حضور در ایران را به عنوان پیشرو در ارائه خدمات صدور گواهینامه، ارزیابی انطباق، خدمات صنعتی و آموزش‌های مرتبط، پشت سر گذارد. گروه پایش و ارزیابی انطباق ایران در تعهد و پایبندی به بنگاه‌های اقتصادی کشور در صنایع متفاوت، شهرتی را بر اساس «اعتبار و تداوم» بنیاد نهاده است.

پایدارماندن بر ارزش‌های سازمانی مانند صداقت، شفافیت، استقلال، تخصص‌گرایی، شایسته‌سالاری، تکثرگرایی، توجه به انتظارات و الزامات ذی‌نفعان و اشاعه آگاهی و دانش در سطح جامعه براساس موازین ملی و بین‌المللی، باعث ایجاد سنگ بنای موفقیت ما از روز اول بوده است. در طول ربع قرن گذشته، عملکرد سازمان باعث اعتماد کلیه ذی‌نفعان و حضور این گروه در زنجیره‌های تأمین متفاوت در انواع صنایع شده است و روابط بلند مدت این گروه با سازمان‌ها و هلدینگ‌های صاحب‌نام در کشور، بیان‌گر این مهم است.

در همراهی با توسعه انواع فناوری‌های مرتبط با خدمات این گروه و از طریق تفکر نوآورانه و پرورش نیروی انسانی واجد صلاحیت، انتقال یکپارچه دانش از یک نسل به نسل دیگر را فراهم آورده‌ایم. این تکثرگرایی متضمن تداوم حضور در زنجیره‌های تأمین و ایجاد قدرت برای عبور از چالش‌های گوناگون بوده است.

 

از کلیه کارکنان، سازمان‌های ذی‌نفع و سهامداران که با اعتماد و حمایت بی‌دریغ خود موجبات عبور از انواع چالش‌ها را در طی 25 سال گذشته فراهم آورده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

 

با نگاهی به آینده، ما همچنان متعهد به حفظ اعتماد کلیه ذی‌نفعان و وفادار ماندن به ارزش‌های سازمانی خواهیم ماند و با تمرکز بر تغییرات و افق‌های جدید، «اعتبار و تداوم» را با رویکرد سپردن سازمان به نسل‌های آینده، برقرار نگاه می‌داریم.