خدمات در حوزه زیرساخت‌های ریلی

 •  انجام تست‌های اولیه و دوره‌ای مرتبط با عبور از تقاطعات
 •  انجام انواع ارزیابی‌های مرتبط با سیستم‌های حریق، تقاطعات، ساخت و ساز پل‌ها
 •  صدور گواهینامه برای اجزای خط راه‌آهن و سنجش وسایط نقلیه ریلی با توجه به الزامات مندرج در استانداردهای اروپای متحد (TSI) و یا قوانین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
 • مشاوره در تفسیر استانداردها و مقررات در بخش راه‌آهن
 • شبیه‌سازی حریق و محاسبه زمان تخلیه
 • راه‌اندازی و نگهداری امکانات ساختمانی و فنی
 •  ارائه آموزش‌های مرتبط با زیرساخت‌های ریلی 

خدمات مرتبط با ناوگان ریلی

 •  انجام کلیه تست‌های مرتبط با حریق، سیستم‌های آتش‌نشانی و تاییدیه انطباق (Homologation) واگن‌ها 
 • انجام بازرسی‌های پیشگیری از حریق و بررسی آسیب‌های پس از آن
 •  انجام بازرسی‌های شاسی، محور، بوژی، سیستم‌های ترمز
 •  بازرسی سیستم‌های کنترل راه‌آهن با توجه به فرآیندهای توسعه و انطباق با استانداردهای اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
 •  ارزیابی ریسک و آنالیز خطرات
 •  صدور گواهینامه با توجه به الزامات مندرج در استانداردهای اروپای متحد (TSI) و یا قوانین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
 •  صدور گواهینامه ECM با توجه به الزامات RA 445/2011/EG  گواهینامه قطعات با توجه به استانداردهای حفاظتی
 •  ممیزی و صدور گواهینامه
 • SMS  مشاوره برای تفسیر استانداردها، ایجاد سیستم مدیریت ایمنی، پشتیبانی از مدیریت تاییدیه‌ها
 •  ایجاد اسناد و مدارک بر اساس استانداردهای ایمنی
 •  تهیه و تجزیه و تحلیل ریسک‌ها و خطرات
 •  ارائه آموزش‌های مختلف در رابطه با استانداردهای مرتبط با ناوگان ریلی

خدمات مرتبط با راه‌اندازی، عملیات و سیگنالینگ

 •  اجرای تست‌های سیگنالینگ
 •  ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی
 •  انجام بازرسی بر اساس استانداردهای CENELEC 
 • بازرسی ایستگاه‎‌های به‌هم‌پیوسته، نقاط سوئیچ و نقاط کنترل سرعت
 •  بازرسی بر اساس CSM-RA 402/2013  
 • صدور گواهینامه برای خط آهن و تجهیزات مرتبط (ATP,ATO و JRU) بر اساس TSI CCS  
 • مشاوره برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهینه‌سازی فرآیندها و گردش کار
 •  آموزش مرتبط با راه‌اندازی، عملیات و سیگنالینگ