استانداردهای عمومی سیستم مدیریت

سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 (ISMS)

سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE-MS

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار ISO 22301

مدیریت ریسک ISO 31000

 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS(Integrated Management System)

ارزیابی عملکرد محیط زیستی ISO 14031

ارزش گذاری برند ISO 10668

سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی مبتنی بر استاندارد SA8000

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500

استانداردهای سیستم مدیریت صنفی / تخصصی

سیستم مدیریت کیفیت خودرو IATF16949

مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001

سیستم یادگیری برای آموزش و تحصیلات غیر رسمی ISO 29990

سیستم مدیریتی برای سازمان های آموزشی ISO 21001

استاندارد بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی IRIS

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000/ FSSC 22000

سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/ IEC 20000

سیستم مدیریت کیفیت صنعت هوا و فضا EN 9100

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO 3834

استاندارد های پشتیبان / راهنمای سیستم مدیریت

مدیریت شکایت و رضایتمندی مشتری (ISO 10001- ISO 10002 - ISO 10003- ISO 10004)

راهنمایی برای آموزش ISO 10015

سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006

سیستم مدیریت تطبیق ISO 19600

سیستم پیشنهادها Suggestion System

ارزیابی و تایید صلاحیت افراد

ممیزی/ ارزیابی شخص دوم

ممیزی استانداردهای حوزه خدمات