امور انرژی

با رشد روزافزون مصرف انرژی و با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و عملکرد زیست محیطی بخش‌های انرژی‌بر، لزوم آگاهی انجام مطالعات در زمینه شناخت منابع انرژی، روش‌های بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری انرژی، به کار بستن راهکارهای کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه انرژی، استقرار و ممیزی سیستم مدیریت انرژی بیش از پیش احساس می‌شود.

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران بر اساس تشخیص نیازهای ذکر شده و اعتقاد به‌ضرورت آگاهی در نزد مصرف کنندگان انرژی و با بهره گیری از اطلاعات، دانش فنی و فناوری‌های روز، نرم‌افزارهای تحلیلی و کارشناسان و متخصصان واجد صلاحیت، کلیه خدمات و آموزش‌های مرتبط با بخش انرژی را سازماندهی نموده است.

این شرکت با بهره گیری از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های خود، خدمات زیر را در بخش انرژی ارائه می‌نماید:

 • ممیزی فنی انرژی
 • مهندسی انرژی
  • طرح‌ریزی سیستم‌های بازیافت انرژی
  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌های انرژی و تعیین جریان بهینه انرژی
  • ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان سیستم‌های انرژی
  • طرح‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت انرژی
  • انرژی‌های تجدیدپذیر
 • اندازه گیری و تصدیق (Measuring & Verification)
 • بازرسی معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و ساختمان‌ها
 • الگوبرداری سیستماتیک (Benchmarking) مصرف انرژی و تعیین نقشه راه برای کاهش مصرف انرژی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح‌‌های بهبود عملکرد انرژی
 • طراحی و اصلاح فرآیندها در راستای توسعه پایدار
 • تحلیل یکپارچه سیستم و بهینه‌سازی نقاط عملکردی فرآیند
 • ارزیابی و بهبود کیفیت توان الکتریکی
 • بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و ساختمان‌ها
 • برگزاری دوره‌های آموزش مدیریت/ ممیزی/ مهندسی انرژی