تایید نوع کامل خودرو

مسافری و کامیون‌های سبک وزن

 • رویه‌های تصویب آلمان و اروپا برای تایید نوع تک خودرو
 • همه بازرسی‌ها و گزارش‌های لازم
 • خدمات سند گواهی انطباق (Certificate of Conformity – COC)
 • گواهی ثبت موتور خودرو برای وسایل نقلیه جدید
 • ارزیابی صادرات 

خدمات برای واردات و صادرات

 • مرحله توسعه
  • تأیید نوع کل خودرو
  • مشاوره در مورد مستندات تولید کننده
 • راه اندازی تولید
  • ایجاد معیارهای تضمین کیفیت
  • ارزیابی اولیه یا تایید سیستم‌های مدیریت کیفیت
 • تولید در حال اجرا 
  • COP - سری نظارت و مستند سازی
  •  روش پاک کردن بسته به مشخصات سازنده