ممیزی داخلی همکاران TÜV AUSTRIA CERT در شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران

ممیزی داخلی همکاران TÜV AUSTRIA CERT در شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران

TÜV® دوشنبه 13ام تیر 1401

ممیزی داخلی همکاران TÜV AUSTRIA CERT در شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران

ممیزی‌های داخلی در هولدینگ‌های بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. براساس این ممیزی‌ها، صحت عملکرد سازمان‌های تحت پوشش و همکاران بین‌المللی نسبت به قواعد و ضوابط هولدینگ، مشخص می‌گردد.

هولدینگ TÜV AUSTRIA نیز براساس همین قاعده و در جهت مدیریت تطبیق (Compliance Management) عمل می نماید.

 

براساس هماهنگی‌های به عمل آمده، از تاریخ 31 خرداد لغایت 2 تیر ماه 1401، جناب آقایان

  •  Reiner Wieden 
  • Gerhard Pölzmann

به نمایندگی از TÜV AUSTRIA CERT، ممیزی داخلی در شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران براساس استاندارد ISO 17021 و مجموعه قواعد هولدینگ TÜV AUSTRIA انجام دادند.

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران پایداری کسب و کار و همکاری‌های بین‌المللی را به عنوان دو محور راهبردی خود قمداد نموده و در 24 سال فعالیت مستمر و گسترده در تمامی صنایع ایران، آن ها را تحقق بخشیده است.